Uhma syntyi vuonna 2021 intohimosta, tarpeesta
ja yhteistyöstä.

Intohimosta kehittämiseen

Parempiin sijoitustuloksiin päästään vain kehittämällä sijoituspäätökset tuottavaa prosessia, prosessia tukevia työkaluja ja prosessissa käytettävää dataa. Sijoitusprosessin kehittäminen on merkityksellistä ja yhteisöllistä tekemistä, joka onnistuessaan tuottaa huomattavaa liiketoiminta-arvoa sijoitusorganisaatiolle. 

Uhmassa kehittäminen ja kehittyminen ovat intohimo.

Tarpeesta löytää
kehittämisen kumppani

Sijoituspäätökset pohjautuvat suureen määrään nopeasti päivittyvää dataa sekä vaikeasti havaittaviin ja ajassa muuttuviin syy-seuraus-suhteisiin. Tämän monimutkaisen kokonaisuuden päämäärätietoinen kehittäminen vaatii monenlaista osaamista. On selvää, ettei kaikki tämä osaaminen ja resurssi voi olla sijoitusorganisaatiossa. Tästä syystä menestyvä sijoittaja tarvitsee osaavia kehittämisen kumppaneita.

Me Uhman perustajat olemme työuriemme aikana käyttäneet paljon aikaa löytääksemme sopivia kumppaneita kehittämään sijoitusprosessia ja sitä tukevia työkaluja. Tämä osoittautui haastavaksi.
Vaikka Suomessa on valtavasti teknologiaosaamista ja -kumppaneita, ei sijoitustoimialaa ja sijoitusorganisaation tarpeita syvällisesti tuntevia toimijoita löytynyt.

Näimme tarpeen Uhmalle sijoitusalan sisältä.

Yhteistyöstä parhaiden kanssa

Eniten oppii tehdessä yhteistyötä parhaiden osaajien kanssa. Meille oli selvää, että parhaat osaajat tarkoittavat pääsyä osaksi Reaktorin kiihdyttämää Fusion-ekosysteemiä. Olemme päässeet suuresti hyötymään lahjakkaiden ja inspiroivien henkilöiden sekä yritysten kanssa työskentelystä. 

Osaavien kumppanien kanssa työskennellessä yritys on aina kokoansa suurempi. Ja Uhma on todellakin kokoansa valtavasti suurempi.

Uhma on syntynyt intohimosta, tarpeesta ja yhteistyöstä. Vastakkainasettelun ja haastamisen sijaan näemme koko sijoitusalan hyötyvän uudenlaisesta toimijasta, jossa yhdistyy sijoitusalan syvä tuntemus, teknologiaosaaminen ja laajat verkostot.

Ota yhteyttä

Saku Sairanen

Kymmenen vuoden kokemus salkunhoitajana ja analyytikkona useissa eri omaisuuslajeissa. Lisäksi vastannut koko front officen kehittämisestä ja ollut mukana useissa järjestelmä- sekä kehitysprojekteissa.


saku@uhmasolutions.fi
+358 40 724 5155

Santtu Saijets

Kuuden vuoden ajan kehitystehtävissä Front Officessa salkunhoitajana ja kvantitatiivisena analyytikkona. Tehnyt lukuisia kehitysprojekteja eri rooleissa aina full stack kehittäjästä
projektin omistajaksi.


santtu@uhmasolutions.fi
+358 50 571 3409