Olkaa vastuullisia ja lakkauttakaa vastuullisen sijoittamisen tiiminne

Jos sijoittajalla on tieteeseen perustuva käsitys ilmastonmuutoksesta ja usko merkittäviin toimiin sen pysäyttämiseksi, niin ei ole mitään tarvetta vastuulliselle sijoittamiselle (mitä se ikinä onkaan). Tarvitaan vain kyvykästä sijoittamista, jossa edellä mainitut asiat otetaan huomioon. Tällöin varat allokoituvat vastuullisesti ja järkevästi.

Märitellään yksinkertaisesti, että sijoittaminen on tulevaisuudessa saatavien kassavirtojen ennustamista ja niiden arvostamista tässä hetkessä. Tätä ennustamista voi tehdä ja tehdään hyvin monenlaisin tavoin sekä kyvykkyyksin. Mitä enemmän organisaatiolla on kyvykkyyksiä ja resursseja käytössään sitä monimutkaisempi asioita organisaatio voi ottaa huomioon ennusteissaan ja sitä kautta sijoituspäätöksissään.

Minulle vaikuttaa ilmeiseltä, että sijoittajien kannattasi ottaa huomioon sijoituspäätöksissään muuttuvan ilmaston vääjäämättömät seuraukset sekä ilmastonmuutokseen hillitsemiseksi tulevaisuudessa tehtävien toimenpiteiden vaikutukset. Tämä on erittäin tärkeää ja hyvin vaikeaa. Kun joku on tärkeää ja vaikeaa, sitä tulisi tehdä päättäväisesti, systemaattisesti ja hyvillä resursseilla.

Itse lähestyisin haastetta tunnistamalla sijoittajan kannalta tärkeimmät kysymykset, joihin tulisi etsiä vastauksia:

  • Mistä ilmastonmuutos johtuu?
  • Millaisia seurauksia ilmaston muuttumisella ja sen hillitsemiseksi tehtävillä toimenpiteillä oletettavasti on?
  • Miten nämä seuraukset vaikuttavat eri toimialojen yrityksiin, alueisiin tai reaaliomaisuuteen?
  • Kuinka seurauksista nyt ja tulevaisuudessa voisi saada tietoa ja dataa?
  • Kuinka hyvin tai huonosti erilaisten sijoituskohteiden arvostukset huomioivat näitä potentiaalisia seurauksia?
  • Kuinka näitä sijoittajille (ja yhteiskunnalle) uusia riskejä tulisi hajauttaa suhteessa perinteisiin tapoihin hajauttaa riskiä?
  • Kuinka paljon yksittäiset yritykset voivat omilla toimillaan auttaa itseään suhteessa näihin tuleviin riskeihin ja kuinka paljon ne ovat jo tehneet auttaakseen itseään?

Näihin kysymyksiin vastaaminen edes välttävästi on varsin vaativaa. Vastataan nyt se, mitä pystytään. Aloitetaan vastausten evoluutio. Jos meille on tunnistettu oikeat kysymykset, tuotettu ensimmäiset vastaukset ja huomenna vastaukset ovat parempia kuin tänään, olemme hyvällä tiellä. Jos taas edellä esitettyä sijoittamisen haastetta lähdetään ratkaisemaan perustamalla sijoittamisen ulkopuolelle pienillä resursseilla operoiva vastuullisen sijoittamisen tiimi, niin mitä tällaisella ratkaisulla uskotaan saavutettavan?