Uusi Uhmalainen – Sami Ahon mietteitä kehittämisestä finanssialalla

Miksi päätit vaihtaa mielenkiintoisesta positiosta ja työympäristöstä Elon sijoituksessa Uhmaan ja finanssialan konsultointiin?

Työ Elolla oli erittäin mielenkiintoista ja palkitsevaa. Päätös vaihtamisesta ei ollut helppo. Henkilökohtaisella tasolla olen aina kokenut kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan ja sopivan tilanteen tarjouduttua siihen oli tartuttava. Ammatillisessa mielessä näen, että kokemukseni avulla pystyn tuottamaan monille finanssialan toimijoille lisäarvoa.

Millaisia kehityskulkuja/trendejä olet havainnut sijoittamisessa/finanssialalla viimeisinä vuosina?

Yhä useammat toimijat keräävät dataa monimuotoisesti, ja julkipilveen siirtyminen on lisännyt kustannustehokkuutta ja mahdollisuuksia. Kerättyä dataa ei kuitenkaan käytetä vielä hyödyksi päätöksenteon tukena optimaalisella tavalla, koska data ei ole tarpeeksi joustavasti käytettävissä koko organisaation tasolla. Potentiaali lisäarvoa tuottavien analyysien toteuttamiseen on todella merkittävä ja lopulta saavutettavissa hyvin maltillisilla investoinneilla. Tärkeintä tässä on koko organisaation motivaatio ja sitoutuminen siihen, että kerätystä datasta otetaan hyöty talteen.

Millä keinoin näet, että finanssialan toimijoilla on mahdollisuus hankkia kilpailuetua tulevaisuudessa?

Modernien kehitysympäristöjen käyttäminen ja integroiminen osaksi joustavaa kehitysmallia. Data scientisteille ja muille datan parissa töitään tekeville tulee sallia mahdollisuus käyttää tarjolla olevia ja tehokkaita työkaluja. On luotava kehitysympäristö, missä data on mahdollisimman helposti ja standardoidussa muodossa käytettävissä. Tällöin dataa voidaan jalostaa helposti ja nopeasti päätöksenteon tueksi. Uskon, että lopulta finanssialalla voittavat ne, jotka hyödyntävät dataansa järkevimmin. Oli tämä sitten sijoituspäätösten tekemistä tai sujuvien ja miellyttävien asiakasprosessien tarjoamista.

Mitkä ovat finanssialan tyypillisimmät haasteet kehittämisen suhteen?

Haastavinta on löytää henkilöitä, jotka ymmärtävät koko datan elinkaaren. Tällä tarkoitan sekä liiketoimintatarvetta että teknistä kokonaisuutta, joka muodostuu pilvi-infrastruktuurista, dataprosesseista ja analyysityökaluista. Viitaten edelliseen vastaukseeni lopulta voittaja on datan tehokkain käyttäjä ja siinä kokonaisuus ratkaisee.

Sami Aho
+358 44 584 3617
sami@uhmasolutions.fi