Suomalaiset eläkevarat ja varhaisvaiheen yritykset – helppo ratkaisu vaikeaan ongelmaan

Suomalaisten eläkeyhtiöiden tulisi perustaa yhteinen erillisyhtiö, joka sijoittaisi omistajiensa varoja suomalaisiin varhaisvaiheen yrityksiin sekä rahastojen kautta että suoraan.

Ennen edellä väitetyn perusteluita tehkäämme lyhyt katsaus nykytilanteeseen. Jyri Engeström ja Timo Ahonpelto käsittelevät eläkeyhtiöiden sijoituksia suomalaisiin varhaisvaiheen yrityksiin podcastissään Startup-ministeriö (Kymmenkertaistetaan startup-sijoitukset, 6.11.2023). He mainitsevat eläkeyhtiöiden allokaation suomalaisiin varhaisvaiheen yrityksiin olevan tällä hetkellä noin 0,5 %:n luokkaa kaikista eläkeyhtiöiden hallinnoimista varoista. Koska eläkevaroja on yhteensä noin 250 miljardia euroa, sijoitusten euromääräiseksi arvioksi saadaan 1,25 miljardia. Tämä ei ole missään nimessä mitätön summa.

Väitän, että on suomalaisten eläkeyhtiöiden ja suomalaisen eläkejärjestelmän edunmukaista kasvattaa sijoitusallokaatiota suomalaisiin varhaisvaiheen yrityksiin. Suomi on pääomaköyhä maa, jossa on paljon hyviä ideoita, runsaasti hienoja alkuvaiheen yrityksiä ja suotuisat olosuhteet yrittämiselle. Eläkeyhtiöt eli käytännössä suomalainen eläkejärjestelmä hyötyisi kahdella tavalla menestyvistä suomalaisista yrityksistä. Ensiksi ansaitsemalla hyviä sijoitustuottoja yritysten omistajina. Toiseksi saamalla tulevaisuudessa suurempaa maksutuloa talouden dynamiikan (lue työllisyyden) parantuessa menestyvien ja kasvavien yritysten toiminnan kautta.

Jos edellä esitetty allokaation kasvattaminen nähtäisiin järkeväksi, jäisi päätettäväksi tapa toteuttaa allokaation kasvattaminen. Minusta paras ja nopein tapa on eläkeyhtiöiden (Varma, Ilmarinen, Elo, Veritas, Keva, VER) yhteinen erillisyhtiötä, joka sijoittaisi pääasiassa suomalaisiin listaamattomiin yrityksiin suoraan ja rahastojen kautta sekä omaa että vierasta pääomaa. Näen yhteiselle erillisyhtiölle useita perusteita:

  • Jos sijoituksia kasvatetaan, pitää sijoittamiseen käytettäviä resursseja kasvattaa. Lähtötilanteessa yksittäisillä eläkeyhtiöillä ei ole suomalaisiin listaamattomiin yhtiöihin erikoistuneita sijoitustiimejä, sillä nykyinen allokaatio 0,5 %:a sijoitusomaisuudesta ei ole perustellut omia tiimejään. On huomattavasti nopeampaa kerätä osaava ja hyvin resursoitu tiimi erillisyhtiöön kuin kasvattaa resursseja kaikissa eläkeyhtiöissä erikseen.
  • Erillisyhtiö voisi rakentaa prosessit, käytänteet ja kulttuurin vastaamaan varhaisvaiheen yrityksiin sijoittamisen tarpeita eikä sen tarvitsisi toimia alisteisena ison institutionaalisen sijoittajan kulttuurissa. Toisaalta eläkeyhtiöt pystyvät omistajan roolissa antamaan uudelle yhtiölle merkittävää tukea sekä tekemään strategisia valintoja pidemmälle tulevaisuuteen.
  • Mahdollisesti isoin hyöty sijoittamisesta suomalaiseen VC-kenttään tulee eläkeyhtiöille epäsuorasti kasvavina maksutuloina. Tämä hyöty tulee kaikille eläkeyhtiöille riippumatta siitä, kuka sijoittamisen toteuttaa. Tärkeintä olisi, että nämä sijoitukset toteutetaan. Erillisyhtiö varmistaisi tämän.
  • Uusi, iso toimija saisi varmasti paljon näkyvyyttä, mikä osaltaan auttaisi houkuttelemaan Suomeen uusia yrittäjiä, yrityksiä ja sijoittajia
  • Erillisyhtiö voisi olla toiminnassaan huomattavasti avoimempi kuin yksittäiset eläkeyhtiöt ovat nykyisellään. Tällöin myös yhtiön kautta sijoitettavia varoja on huomattavasti helpompi valvoa varojen omistajien eli kaikkien nykyisten ja tulevien eläkeläisten toimesta, mikä mielestäni korostuu Suomeen ja listaamattomiin yhtiöihin sijoitettaessa.
  • Erillisyhtiön kautta suomalainen eläkejärjestelmä saisi uutta ja positiivista näkyvyyttä Suomessa.
  • Uuden yhtiön kautta omistajina toimivat eläkeyhtiöt saisivat erittäin mielenkiintoisen näkökulman Suomen talouden tilaan ja pääsisivät seuramaan läheltä uusien innovaatioiden ja ideoiden muodostumista.
  • Erillisyhtiötä olisi myös mahdollista käsitellä eläkeyhtiöitä koskevassa vakavaraisuussääntelyssä ”kannustavasti”, jos eläkeyhtiöiden sijoitusriskin ottamista haluttaisiin lisätä. Sijoitusriskin lisäämisestä eläkejärjestelmästä taas tuntuu olevan laaja konsensus tällä hetkellä.

Suomi ja suomalainen eläkejärjestelmä hyötyisi suuresti lisäsijoituksista suomalaisiin listaamattomiin yrityksiin. Suomalaisessa eläkejärjestelmässä taas on runsaasti pääomia sijoitettuna ja sijoitusvarallisuus tulee kasvamaan edelleen tulevina vuosina. Monesti helpoimmat ja yksinkertaisimmat ideat ovat parhaimpia.

Saku Sairanen
+358 40 724 5155
saku@uhmasolutions.fi